ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΓΑΜΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
Προσκλητήριο Γάμου Γ2000
1.30€
με τετράγωνο εκτυπωμένο φάκελο
από μεταλλικό χαρτί
με θέμα "ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ" 
(η τιμή περιλαμβάνει τοποθέτηση,
εκτύπωση και ΦΠΑ)
Προσκλητήριο Γάμου Γ2000Α
1.20€
με τετράγωνο εκτυπωμένο φάκελο
από λευκό χαρτί γκογρέ
με θέμα "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 
(η τιμή περιλαμβάνει τοποθέτηση,
εκτύπωση και ΦΠΑ)
Προσκλητήριο Γάμου Γ2061
1.30€
με τετράγωνο εκτυπωμένο φάκελο
από λευκό χαρτί οπαλίνα
με θέμα "ΛΟΥΛΟΥΔΙ" 
(η τιμή περιλαμβάνει τοποθέτηση,
εκτύπωση και ΦΠΑ)

Σχόλια